O mne

MVDr Lenka Gigacová Vernerová

Veterinárkou som sa chcela stať už ako dieťa, keď som si domov v jedenástich rokoch priniesla svojho prvého psa.  Preto som sa rozhodla hneď po základnej škole študovať veterinárstvo na Strednej poľnohospodárskej škole v Košiciach Barci , kde som v roku 1996 maturovala ako veterinárny technik.

Neskôr som v štúdiu pokračovala na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo . V roku 2000 som svoje štúdium prerušila a rok pracovala ako veterinárna asistentka- veterinárna technička vo veterinárnej ambulancii MVDr. Tibora Vozára v Poprade .

 Počas 5.ročníka štúdia na UVL som sa zúčastnila trojmesačného výmenného študijného pobytu v rámci programu Erasmus na Veterinárnej fakulte v Madride (Facultad de Veterinaria , Universidad Complutense de Madrid )

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach som promovala  v roku 2005.

Hneď po skončení štúdia som sa ako veterinárna lekárka zamestnala vo veterinárnej ambulancii BBvet v Banskej Bystrici.

V roku 2006 som nastúpila ako veterinárna lekárka do veterinárnej ambulancie MVDr. Jána Korima v Spišskej Novej Vsi , kde som z prestávkou materskej dovolenky pracovala do roku 2019.

V roku 2019 som otvorila  Veterinárnu ambulanciu MOVEA vo Svite, zameranú hlavne na poskytovanie veterinárnej starostlivosti pre spoločenské zvieratá.

Moji predošlí zamestnávatelia mi poskytli priestor pre získanie neoceniteľných skúseností  a vedomostí,  ktoré sa snažím naďalej zlepšovať a rozširovať, aby som mohla neustále skvalitňovať svoje služby . Pravidelne sa zúčastňujem na vzdelávacích kongresoch , seminároch a workshopoch.  

Vo svojej praxi sa snažím mať pacienta a jeho dobro na prvom mieste, vždy sa usilujem nájsť optimálne riešenie pre konkrétne zviera,  so zreteľom na možnosti jeho majiteľa. Mojim cieľom je zdravie ,  zlepšenie kvality života a minimalizácia utrpenia mojich pacientov .

Keďže v klasických ambulanciách je väčšinou z dôvodu veľkej vyťaženosti lekárov málo priestoru pre ošetrenie pacienta v domácnosti , rozhodla som sa veterinárnu ambulanciu zamerať aj na poskytovanie pokiaľ možno čo najkvalitnejšej starostlivosti aj u pacientov doma .

Pevne verím , že spolu nájdeme optimálne riešenie aj pre Vášho miláčika .